Lejupielādes datnes

Krāsojums atdalās (lobās) no virsmas

07.24.2024 [0]

Krāsa atdalās (lobās) no virsmas nelielām plēksnēm, kuras var viegli atlauzt un to malas ir nedaudz atrautas no virsmas.

Cēlonis.

Adhēzijas (saķeres) trūkums starp krāsas slāni un apakšējo virsmu ko izsaucis:

  • *Virsma uz kuras uzklāta krāsa nav pietiekami labi attīrīta no vaska, silikona, ūdens , korozijas, eļļas u.c. netīrumiem.
  • * Neatbilstoša materiāla izvēle tērauda, alumīnija vai plastmasas gruntēšanā pirms krāsas uzklāšanas.
  • * Nepareiza virsmas sagatavošana krāsošanai.
  • * Krāsošanas brīdī virsma pārāk karsta vai auksta (kondensāta veidošanās risks starp virsmu un krāsu)
  • * Grunts kārta ir uzklāta pārāk bieza vai nepietiekami nožāvēta pirms krāsošanas
  • * Nepareiza krāsas viskozitāte uzklājot, nepiemērots vai zemas kvalitātes krāsas šķīdinātājs. Krāsa nav pietiekami labiizmaisīta ar cietinātāju vai šķīdinātāju.
  • * Krāsas kārta uzklāta pārāk biezā slāni.
  •  *Virsmas sprieguma veidošanās starp divām atsevišķām blakusesošām krāsas kārtām.


Defekta novēršana:

Noņemt (noslīpēt) visu brīvi atdalošos krāsojumu. Pirms krāsošanas sagatavot virsmu atbilstoši krāsošanas tehnoloģijai un rekomendācijām.

Pārkrāsot no jauna bojāto virsmu.

Krāsa uzklājas ar "mākoņiem" vai "joslām"

07.24.2024 [0]
Defekts atpazīstams kā krāsas toņa izmaiņas metālefekta un perlamutra krāsās no gaišāka uz tumšāku, veidojot "mākoņus" vai joslas, kas sakrīt ar krāsošanas virzienu.
Biežākie šī defekta rašanās iemesli ir:
 
*nepareizi krāsošanas pistoles regulējumi, vai tās defekts (krāsas kūlis neveido vienādu ovālu).
 
* neatbilstoša krāsas viskozitāte, temperatūra ražotāja tehniskajiem datiem
 
* tiek izmantots neorģināls krāsas atšķaidītājs
 
* krāsa tiek uzklāta pārāk biezā slānī vai nepietiekams starpžāvēšanas laiks starp kārtām, krāsojamai virsmai ir pārāk augsta vai zema temperatūra.
 
Defektu iespējams labot kamēr bāzes krāsai (metālikai) nav uzklāta laka. To veic ar "vieglās" kārtas uzputināšanu, krusteniski mainot krāsošānas virzienu, kamēr iegūst vienmērīgu metālefektu.
"vieglā" kārta - krāsosānas pistolē samazina spiedienu un materiāla padevi,  uzklāj materiālu no lielākas distances ar ātrākām pistoles kustībām.

"Apelsīna miza"

07.24.2024 [0]
 
Šis defekts ir redzems nožuvušā krāsojumā (lakojumā) kā mazas krāsas pilītes kas uz virsmas saugušas kopā un veido reljefu līdzīgu apelsīna mizai un kuru cēlonis ie sekojošs (-ši) iemesli:
 
* Nepareizi krāsošanas pistoles regulējumi (gaisa spiediens, materiāla padeve, dīzes izmērs).
 
* Nepareiza krāsas uzklāšanas tehnika ( krāsošanas pistole tiek turēta pārāk tālu no krāsojamās virsmas).
 
* Zemas kvalitātes vai neatbilstošu (piem. 646) šķīdinātāju izmantošana krāsas maisījumos.
 
* Krāsas viskozitāte ir pārāk liela (bieza krāsa).
 
* Krāsošanas apkārtējās vides vai detaļas virsmas temperatūra ir pārāk augsta.
 
* Uzklāta ir pārāk bieza vai plāna kārta, nepietiekams starpžāvēšanas laisks starp kārtām.
 
* Nepietiekami labi noslīpēta krāsojamā virsma (krāsojums atveido slikti sagatavotās virsmas reljefu).
 
Novērst šo defektu var :
 
1) noslīpējot un pilnībā pārkrāsojot (pārlakot)
 
2) noslīpējot un izpulējot. To var izdarīt pilnībā nocietējušam krāsojumam, ja ir uzklāts pietiekams krāsas (lakas) kopējais kārtas biezums. Sākumā virsmu noslīpē ar P1500 līdz P2500 ūdensizturīgo slīppapīru "pa slapjo" kam seko abrazīvā pulēšanas pasta (pulēšanas mašīna ar balto porolona pulēšanas ripu) , nobeidzot ar smalko pastu (melno mīksto pulēšanas ripu).
 
 
 

Krāsa uzklājas viļņveidīgi

07.24.2024 [0]
Tam par iemeslu var būt sekojoši krāsošanas pistoles defekti:
 
* Vakuma rašanās materiāla padeves bāciņā, kura cēlonis ir aizsērējis vāciņa gaisa pieplūdes caurums;
* Adatas  (arī dīzes) blīvējums nav pievilkts cieši vai arī tas ir bojās, kā rezultātā tiek iesūkts gaiss materiāla padeves kanālā;
* Materiāla padeves kanālos ir aizsērējumi;
* Krāsošanas pistole tiek turēta pārāk slīpi, vai iet uz beigām krāsa.
 

Lakas atslāņošanās no bāzes krāsas

07.24.2024 [0]
Adhēzijas (saķeres) trūkumam starp bāzes krāsas un lakas kārtām var būt sekojoši iemesli:
 
*Pārāk biezi uzklāta bāzes krāsa;
 
*Pārāk lieli starpžāvēšanas laiki starp bāzes krāsas kārtām un pirms lakas  uzklāšanas;
 
*Nepareiza lakas/cietinātāja maisījuma attiecība;
 
*Bāzes krāsas atšķaidīšanā izmantots nesaderīgs ar laku vai zemas kvalitātes šķīdinātājs.
 
Lai izvairītos no defekta sekojiet meteriāla datu lapā norādītajai informācijai.
Bāzes krāsa ir jāpārklāj ar laku 8-12 stundu laikā. pretējā gadījumā no tās iztvaiko pilnībā visi šķīdinātāji un uzklātā lakas kārta nespēj saķerties ar bāzes krāsu, kā rezultātā lakas kārta ar laiku atslāņojas.
 
Radušos defektu var labot:
 
*Noslīpējot un pārkrāsojot (pārlakojot)
 
 

Spīduma zudums krāsojumā (lakojumā)

07.24.2024 [0]
Spīduma zudums nožuvušā krāsojumā ir mikroskopisks virsmas raupjums, kura cēlonis ir sekojoš (-ši) iemesls:
 
* Pārāk biezi uzklātā materiāla kārtas (filmas) biezums;
* Pārāk liels apkārtējā gaisa relatīvais mitrums;
* Pilnībā nenožāvēts gruntsmateriāla slānis ;
* Nepietiekami intensīva apkārtējā gaisa apmaiņa;
* Pārtraukts žāvēšanas process (krāsošanas kamerā vai IR lampu);
* Lakas kārta uzklāta par ātru uz nenožāvētas bāzes krāsas;
* Virsmas attīrīšanā izmantoti pārāk agresīvi attaukotāji;
* Izmantoti neatbilstoši vai zemas kvalitātes šķīdinātāji;
* Nepareiza darba maisījuma proporcija vai bojāts cietinātājs.
 
Lai izvairītos no defekta sekojiet meteriāla datu lapā norādītajai informācijai. Cietinātāja traukam cieši jāāizskrūvē korķis uzreiz pēc lietošanas! Pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums strādājot ar 2 komp. materiāliem ir ne vairāk kā 75%.
 
Radušos defektu var labot:
 
*Noslīpējot un pulējot
*Noslīpējot un pārkrāsojot (pārlakojot)

Švīkas nožuvušā krāsojumā

07.24.2024 [0]

Redzamas švīkas nozūvušā krāsā, kas sakrīt ar slīpēšanas virzienu.

 
CĒLOŅI

A. Virsma slīpēta ar pārāk rupjas graudainības slīppapīru (skat. slīppapīru tabulu).

B. Nepietiekoši nožāvēta gruntskārta pirms slīpēšanas un krāsošanas.

C. Pārkrāsošanas darbi veikti uz vecās virsmas, kas ir bijusi sliktā stāvoklī (mīksts, nezināmas izcelsmes pamats).

D. Lietots zemas kvalitātes vai pārāk ātrs šķīdinātājs (piem. R-646), kā rezultatā:

1. grunts uzklājas pāri slīpēšanas švīkām kā daudzi mazi „tilti”

 

2. krāsas virskārtai apžūstot nosprosto tajā esošo šķīdinātāju, kas iedarbojas uz jūtīgām virsmām un paceļ tās.

E. Lietojot nepiemērotu attaukotāju, kas ir par stipru attiecīgajai virsmai vai izmantojot krāsu šķīdinātāju attaukotāja vietā virsmas tīrīšanai pēc slīpēšanas.

 
DEFEKTU LABOŠANA

1. Ļaut krāsai pilnīgi nožūt, viegli noslīpēt un pulējot mēģināt defektu novērst.

2. Noslīpēt pilnīgi un pārkrāsot no jauna.

 
KĀ IZVAIRĪTIES NO JAUNIEM DEFEKTIEM

A. Slīpēt ar ieteicamās graudainības un tipa slīppapīriem.

B. Ļaut gruntskārtai pilnīgi nožūt pirms slīpēšanas. Nelietot gruntsmateriālos ļoti ātrus cietinātājus.

C. Pirms krāsošanas pārbaudīt veco krāsojumu ar šķīdinātāju, kuru paredzēts izmantot. Ja tas šķīdina esošo krāsojumu vai tas nav pilnībā nocietējis, uzklāt piemērotu izolējošo gruntskārtu.

D. Izmantot krāsošanas apstākļiem piemērotu (temperatūra, gaisa apmaiņa, darba apjoms) kvalitatīvu šķīdinātāju. Izvairīties no „tiltu efekta” - slīpēšanas atstāto švīku virspusējas pārklāšanas ar gruntsmateriāliem, uzklājot grunti plānās, slapjās kārtās ar pietiekamu starpžušanas laiku stap katru kārtu.

E. virsmu tīrīšanai lietot tam paredzēto attaukotāju ( ne krāsu atšķaidītājus vai citus stiprus šķīdinātājus).