Krāsojuma biezuma mērītājs GL-2+ dzelzs un alumīnija detaļām

09.24.2017 [0]


Ierīce pardzēta krāsas pārklājuma biezuma mērīšanai uz tērauda, galvanizēta tērauda, vai alumīnija virsmām, ar precizitāti 10 mikroni, diapazonā no 0-2100 mikroniem.

 

Ierīce pēc noklusējuma ir uzstādīta uz galvanizēta tērauda un alumīnija (Zn/Al) virsmu mērīšanas režīmu. Veicot mērījumus uz negalvanizēta tērauda virsmām (Fe), piem. vecākiem automobīļiem, jāveic ierīces pārslēgšana uz režīmu Fe.

 

Ierīces vadība notiek ar divu taustiņu palīdzību:

 

-         (OK/ menu): ieslēdz ierīci, apstiprina izvēlētās funkcijas, atgriežaas uz galveno izvēli

-         (funkcija): pārslēdz starp funkcijām no galvenās izvēles.

 

Lai ieslēgtu ierīci jānospiež taustiņš „OK” apm. 1 sekundi. Pēc ražotāja logotipa un ierīces tipa attēlošanas displejā, ierīce automātiski pārslēdzas uz galveno izvēli „MENU”. Zem „MENU”, kā pirmais apakšējā displeja rindā parādās „ >Measur”. Attiecīgi tālāk spiežot taustiņu „funkcija” tiek attēlotas nākamās iespējamās funkcijas secīgā kārtībā:

-         Measur – mērījumu veikšana;

-         Subst – virsmas materiāla izvēle- „Zn/Al”vai „Fe”

-         Off – izslēgt ierīci;

-         Zero – ierīces kalibrēšana;

-         Lang. – valodas izvēle.

Lai aktivizētu izvēlēto funkciju vispirms jānospiež taustiņš „OK”, tad izvēlas no iespējām spiežot taustiņu „funkcija”, nobeigumā apstiprina izvēlēto režīmu nospiežot taustiņu „OK”

 

Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, ka ierīce ir kalibrēta. Lai to veiktu izvēlieties funkciju „ZERO” no galvenās „menu” izvēles, apstiprinot ar taustiņu „OK”. Kad displejā parādās uzraksts „Zero ----‘,  pieleiciet ierīces sensoram zaļo kalibrācijas plāksnīti (ietilpst komplektā). Ja displejā  parādās vērtība 0 +/-10 mikr., tas norāda , ka ierīce ir kalibrēta. Gadījumā, ja vērtības displejā ir atsķirīgas no augstāk minētajām, kalibrēšanas plāksnīte ir jāpielik sensoram atkārtoti, un nogaidot līdz mērījums stabilizējas, jānospiež taustiņš „OK”. Uz displeja parādās uzraksts „OK”, kas liecina par to, ka ierīce ir kalibrēta un gatava darbam.

Ja kalibrēšana nav nepieciešama,  uzrakstu „Zero ----‘, nodzēš nospiežot taustiņu „OK”.

 

Svarīgi! Veicot kalibrēšanu zaļā plāksnīte jānovieto uz līdzenas , stabilas nemagnētiskas virsmas. Turot kalibrēšanas plāksnīti pirkstos, minētās procedūras laikā, var atstāt ietekmi uz mērījumu precizitāti.

Kalibrēšanu atkārtoti ieteicams veikt, ja ir izmainījušies apkārtējās vides apstākļi – piem. temperatūra vai mitrums.

 

Mērījumu veikšanai pielieciet ierīces sensoru  pārbaudāmajai virsmai cik vien iespējams paralēli un samērīgi cieši. Nelīdzenumi vai netīrumi sensora kontaktvirsmas laukumā būtiski iespaido mērījumu precizitāti. Ieteicams turēt ierīci ar abām rokām, lai nodrošinātu ciešu sensora kontaktu ar virsmu, un novērstu iespējamās vibrācijas. Mērījuma rādījums stabilizējas apm. 1-2 sekunžu laikā.

Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem