Krāsojuma biezuma mērītājs DX-13-AL, dzelzs un alumīnija detaļām

07.24.2024 [0]

Ierīces tehniskie dati:

 

- piemērota uz krāsotām tērauda , cinkota tērauda un alumīnija detaļām;

- automātiski nosaka metāla tipu - ierīces el. displejā parādas FE (tērauds) vai AL (alumīnijs);

- ierīces izšķirtspēja no +/- 2 mikroni;

- ierīci ir iespējams kalibrēt ar komplektā esošām 200 mkr. etalonu plāksnēm FE un AL;

- mērījumu diapazons no 0 līdz 3 mm;

- HOLD funkcija ar skaņas signālu -tekošā mērījumu "iesaldēšanai " uz ekrāna,

*viens īss signāls - rūpnieciskais krāsojums (robežās no 0-170 mkr.) -displeja krāsa zaļa,

*divi īsi signāli - gruntēta vai pārkrāsota virsma (robežās no 170-350 mkr.)-displeja krāsa dzeltena,

* viens garš signāls - špaktelēta virsma (robežās no 350 mkr.) -displeja krāsa sarkana,

   Skaņas signālu funkcijai ir informatīva nozīme.

- baterijas zema sprieguma gadījumā ierīce automātiski izslēdzas (nepieļaujot neprecīzu mērījumu);

- barošana -2x 1.5V Alkaline baterija, (iekļauta komplektā).

 

Lietošana:

Lai ierīci ieslēgtu nospiediet ieslēgšanas  taustiņu "0"  apm. uz 1 sekundi, kad displejā parādās simbols "- - "(ierīve gatava darbam).

Mērījuma veikšanai pieliekat ierīces apakšdaļā iebūvēto zondi pie krāsotās virsmas - displejā parādās pārklājumu biezuma rādījums (mikronos) piem. "140 " (atkarībā no režīma iestatījumiem, mērījums dublējās ar skaņas signālu un displeja fona krāsas izmaiņu).

Mērīšanas režīmu izvēlei nospiest un turēt taustiņu "F", līdz nepieciešamā funkcija parādās displejā (no F1 līdz F16). Īsi nospiežot taustiņu "F" ekrānā parādās aktuālais izvēlētais režīms.

Lai ierīci izslēgtu nospiediet  vēlreiz ieslēgšanas  taustiņu "0"  apm. uz 1 sekundi, displejs nodziest.

Pēc 2 min. neizmantošanas, ierīce izslēdzas automātiski.

Gadījumā ja bateriju spriegums ir nepietiekošs, ierīce izslēdzas, parādot uz displeja simbolu "BA"

Ierīcēs aizmugurējā panelī ir iebūvēts LED apgaismojums, kuru var ieslēgt ar taustiņu- simbols "apgaismojums". Apgaismojums automātiski izslēdzas pēc 15 sek.

Uzmanību: mērījumu precizitāti var negatīvi ietekmēt tuvumā esošs mobilais telefons vai cits spēcīgs el. magnētiskā lauka avots!


Ierīces kalibrēšana.

Kalibrēšana ir nepieciešama lai pārliecinātos par iekārtas pareizu darbību, un nodrošinātu veikto mērījumu precizitāti. Ieteicams veikt pēc bateriju nomaiņas, ilgstošas ierīces nelietošanas vai pie krasām temperatūras izmaiņām.

Lai aktivizētu kalibrēšanas režīmu, pie darba režīmā ieslēgtas ierīces nospiežiet  ieslēgšanas taustiņu "0", un turēt to nospiestu līdz uz ekrāna parādās simboli OFF, 99 līdz 00, un simbols "HL".

Tiklīdz uz ekrāna displeja parādās mirgojošs  uzraksts "AL" "0", pielieciet zondi (precīzi perpendikulāri virsmai) pie etalona kontrolplāksnes AL-200 um. Ekrānā parādās kontrolvērtība, piem. 180. Lai kalibrētu ierīci ,nospiežat taustiņu "F", iekārtas displejā parādās nākamā kalibrēšanas pakāpe "FE", pielieciet zondi pie etalona kontrolplāksnes Fe-200 um. Ekrānā parādās kontrolvērtība, piem. 210. Tālāk nospiežat atkal taustiņu "F", lai apstiprinātu. Displejā informācija "--" apstiprina ka kalibrēšana alumīnija un tērauda paraugam veikta, un ierīce ir gatava mērījumam.
Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem