Distances Līgums

12.06.2023 [0]

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.autokrasas.lv īpašnieku SIA „SEPTIŅI”, vien. reģistrācijas Nr. 4003092384, reģistrēta 1992. gada 23. septembrī, juridiskā adrese Zirņu iela 8-58, Rīgā, LV1013, (turpmāk tekstā – www.autokrasas.lv vai piegādātājs), un pircēju, kas izdara pasūtījumu vai veic pirkumu www.autokrasas.lvinterneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.autokrasas.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, kas izdarīti pircējam preci iegādājoties piegādātāja autokrāsu mazumtirdzniecības veikalā. Piegādātāja un pircēja tiesiskās attiecības attiecībā uz pirkumiem, kas izdarīti pircējam preci iegādājoties piegādātāja autokrāsu mazumtirdzniecības veikalā, tiek nodibinātas ar pirkuma samaksu un dokumenta par šīs samaksas saņemšanu izsniegšanu, un tās regulē Civillikuma normas, kas attiecas uz pirkuma līgumiem.

Privātuma politika

Mēs apliecinām, ka Jūsu personīgā informācija, kas tiks lietota šajā interneta veikalā, tiks droši uzglabāta. Taču, pirms veicat elektronisko pasūtījumu, lūdzu iepazīstaties ar zemākminēto informāciju.

Mēs paturam tiesības manīt šos Noteikumus, tādēļ Jums tie ir jāizlasa ikreiz, kad Jūs apmeklējat šo interneta veikalu. Izmantojot šī interneta veikala pakalpojumus Jūs apliecināt, ka piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Informācijas vākšana un izmantošana

Jūsu vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs ir nepieciešami, lai mēs varētu apstiprināt Jūsu pasūtījumu, noformēt un nosūtīt rēķinu par pirkumu, un piegādāt to uz Jūsu norādīto adresi.

Mēs neveicam klientu sarakstu reģistrāciju un nenododam informāciju par saviem klientiem trešajām personām, kam nav nekāda sakara ar Jūsu pasūtījumu. Visa Jūsu personīgā informācija, kas ir mūsu rīcībā, paliek pie mums. Mūsu rīcībā šāda veida informācija ir tikai vienam nolūkam –lai varētu sazināties ar Jums sakarā ar pasūtījuma detaļām, rēķina sastādīšanu un piegādes nodrošināšanu.

Mēs nesniedzam Jūsu personīgo informāciju citām kompānijām vai fiziskajām personām, izņemot kurjerpasta uzņēmumu, kuram šī informācija nepieciešama piegādes procesa veikšanai. Bez Jūsu piekrišanas Jūsu personīgie dati netiks izmantoti citos nolūkos, kā vien iepriekšminētā iemesla sakarā, izņemot tādus gadījumus, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie likumi vai noteikumi.

Pircējs, nododot mums savus personīgos datus, piekrīt, ka mēs tos drīkstam izmantot atbilstoši šajā sadaļā aprakstītam veidam.

Visi citi Jūsu personīgie dati tiek rūpīgi sargāti, un mēs veicam attiecīgus fiziskus, elektroniskus un pārvaldes pasākumus, attiecībā par ievāktās informācijas aizsardzību.


1. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu.


1.1. Ar šo līgumu www.autokrasas.lv apņemas piegādāt pircēja www.autokrasas.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

1.2. Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai ar interneta veikala www.autokrasas.lv palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu „pasūtīt”. Preces pasūtīšana www.autokrasas.lv uzskatāma par pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.

1.3. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas pircējs saņems e-pastu uz pircēja norādīto adresi ar pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums. Kad pircējs ir saņēmis www.autokrasas.lv rēķina apstiprinājumu, uzskatāms, ka www.autokrasas.lv ir pieņēmis pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp pircēju un www.autokrasas.lv .

1.4. Ja netiek saņemts www.autokrasas.lv rēķina apstiprinājums uz pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, www.autokrasas.lv nav pieņēmis pircēja oferti, nav pievienojies šim Distances līgumam un www.autokrasas.lv nav pienākuma izpildīt šādu pircēja pasūtījumu. Šādā gadījumā pircējam jāpārliecinās, vai viņš ir pasūtījumu noformējis atbilstoši www.autokrasas.lv prasībām, un vai ir norādījis pareizu e-pasta adresi.


1.5. Visas preču cenas www.autokrasas.lv interneta veikalā ir norādītas, iekļaujot PVN 21%. Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.


2. Pasūtījuma piegādes veidi un to izmaksas.


2.1. Interneta veikals www.autokrasas.lv nodrošina pasūtījuma piegādi ar  kurjerpasta starpniecību, vai preces saņemšanu pircējam ierodoties personīgi www.autokrasas.lv mazumtirdzniecības veikalā Rīgā, Zirņu iela 8-58. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atkarībā no pircēja izvēlētās preces kopējā svara (ar iepakojumu) un piegādes adreses.

2.2.Preču piegāde tiek veikta ar kurjerpasta uzņēmumu SIA „Venipak Latvija” starpniecību Rīgā, Rīgas rajonā, Latvijas pilsētās, pārējā Latvijas teritorijā un uz ārvalstīm.

2.2.1. Pēc pasūtījuma noformēšanas pircējam uz e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins, kurš jāapmaksā 3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Rēķina apmaksu var izdarīt jebkurā bankā vai pasta nodaļā, t.sk. izmantojot internetbanku. Piegādes cena ir atkarīga no sūtījuma svara un saņemšanas vietas (skat. izcenojumus zemāk.)

Preču piegāde ar kurjerpastu tiek veikta divu līdz trīs darba dienu laikā no brīža, kad sūtījums nodots piegādes veikšanai. Preces tiek nodotas adresātam, pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtītājs saņemšanas brīdī kurjeram uzrāda personu apliecinošus dokumentus un parakstās preču pavadzīmē par saņemšanu.

Precīzas piegādes izmaksas tiek norādītas pircējam nosūtītajā  rēķinā, un piemērojas atkarībā no sūtījuma svara un saņemšanas vietas.


2.3. Preces saņemšana personīgi www.autokrasas.lv mazumtitdzniecības veikalā.

2.3.1. Preci iespējams saņemt personīgi www.autokrasas.lv mazumtirdzniecības veikalā Rīgā, Zirņu iela 8-58, darba laikā (skat. informāciju mājas lapā). Pasūtījuma saņemšanas brīdī tiek nodrošināta iespēja saņemt kvalificētu konsultāciju par preces pielietošanu, pārbaudīt iekārtu vai instrumentu komplektāciju, darbību, ja tas iespējams veikala apstākļos.

2.3.2. Par pasūtījuma saņemšanu www.autokrasas.lv veikalā maksa netiek piemērota.

3. Pasūtījuma izpilde.

3.1. Precēm, kuras ir noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir 1- 3 darba dienas.

3.2. Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir no 1 nedēļas līdz 4 nedēļām.


4. Par preces piegādes neiespējamību.

Gadījumā, ja pircēja pasūtītā prece vairs netiek ražota vai turpmāk netiek piedāvāta vietējā tirgū tādā specifikācijā kā norādīta www.autokrasas.lv, pircējs par to nekavējoties tiek informēts e-pasta vēstulē, kas tiek nosūtīta uz pircēja norādīto e-pasta adresi. Šādā gadījumā pircējam netiek izrakstīts rēķins par apmaksu (Līguma punkts 1.4). Ja pastāv tāda iespēja, pircējam tiek piedāvāts izvēlēties tā paša produkta jaunāku modifikāciju vai preci ar analoģiskām īpašībām, norādot pārdošanas cenu.


5. Atteikuma, preču atgriešanas un apmaiņas kārtība.


5.1. Četrpadsmit dienu laikā no pasūtītās preces saņemšanas dienas, pircējam ir tiesības nelietotu preci atgriezt vai apmainīt. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta vai sasmērēta, tai jābūt oriģinālā, nebojātā iepakojumā ar nebojātu marķējumu, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem, arī bez krāsu materiālu vai šķīdinātāju atstātām pēdām. www.autokrasas.lv ir tiesības atteikt preces atpakaļpieņemšanu un neatgriezt naudu par preci, ja precei tiek konstatētas šī punkta iepriekšējā teikumā norādītās pazīmes.

5.2. Ja noteiktajā termiņā pircējs izmantojis atteikuma tiesības, ar pasūtījuma piegādi saistītie izdevumi pircējam netiek atgriezti.


5.3. Par visiem atteikuma gadījumiem pircējam vispirms jāpaziņo rakstveidā uz e-pastu: info@autokrasas.lv, obligāti norādot pasūtījuma numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, uz kuru bija veikts pasūtījums.

5.3.1. Preču atgriešanas kārtība:

  • Jāizpilda un jāparaksta iesniegums par preču atpakaļ atgriešanu , norādot atteikšanās no pirkuma iemeslu, un citu pēc pircēja uzskatiem būtisku informāciju par konkrēto preču pirkumu, jānorāda pircēja personas dati un bankas konta nummurs naudas atmaksas gadījumam.
  • Jāpievieno pirkuma apliecinošs dokuments.
  • Prece oriģinālajā, nesabojātā iepakojumā jānogādā uz www.autokrasas.lv adresi Rīgā, Zirņu iela 8-58
  • Izdevumus par preču sūtīšanu, atteišanās no pirkuma gadījumā, sedz pircējs.

5.3.2. Pēc preces atpakaļ sūtījuma saņemšanas, ja prece atbildīs šī Distances līguma.5.1.punkta noteikumiem, 30 dienu laikā pircējam tiks pārskaitīta nauda uz pircēja kontu, kas norādīts pircēja rakstiskajā iesniegumā.

5.3.3. Veicot apmaiņu vai atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas pircējs.

5.4. Pircēja pienākums ir paziņot par preces defektiem, nekavējoties pēc to atklāšanas, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

6. Garantija.

Interneta veikals www.autokrasas.lv visām precēm nodrošina ražotāja garantiju. Garantija ir spēkā, tikai uzrādot www.autokrasas.lv izrakstīto rēķinu. Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas, vai nolietošanās dēļ.

Visi ar preču garantijas remontu saistītie pieņemšanas un nodošanas akti jānoformē uz vietas autokrasas.lv adresē Zirņu iela 8-58 , Rīgā, uzrādot pirkuma apliecinošus dokumentus.

Attiecībā uz krāsas toņu sakritību pircējam ir jāpārliecinās par to pirms materiāla uzklāšanas uz krāsojamās virsmas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu info@autokrasas.lv, zvaniet pa tālr. 67361304; 29209412, vēstuļu sarakstei izmantojiet pasta adrese Kr. Zirņu iela 8-58, Rīga, LV1013.

Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem