ES krāsu produktu Direktīva 2004/42/EK

04.15.2024 [0]

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK ekoloģisku motīvu vadīta, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas (VOC), kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, nosaka sekojošas izmaiņas produktu sortimentā, kas pieļaujami izmantot autotransporta remonta krāsošanā. Direktīva stājas spēkā ar 01/01/2007 un attiecas uz visiem krāsošanas uzņēmumiem, neatkarīgi no to lieluma, kas veic transporta līdzekļu (vieglo, kravas , autobusu) remonta krāsošanu.

VOC pieļaujamie limiti autokrāsošanas materiāliem saskaņā ar Direktīvu 2004/42/EK

Produktu kategorija

Pārklājums

VOC g/l

Virsmu sagatavošanas un tīrīšanas produkti

Attaukotāji

Pirmapstrādes tīrītāji

850

200

Špakteles

Visu veidu

250

Gruntis

Pildošās un izlīdzinošās

Kodinošāas gruntis

540

780

Krāsu pārklājumi

Bāzes krāsas, blīvās krāsas, lakas, trīspārklājumu krāsas

420

Speciālie pārklājumi

Aerosoli

840


Uz produktu marķējuma ir jābūt norādītam VOC saturam. Ja produkts neiekļaujas augstākminētajās VOC normās, marķējums paliek bez izmaiņām un produktu legāli nevar izmantot autotransporta remonta krāsošanā. To ir atļauts legāli izmantot citu objektu krāsošanā, piem. ceļa zīmes, dizaina priekšmeti, industriālajā sektorā u.c. Dažas palīgmateriālu grupas kā piem. plastifikātori, katalizatori, pulieri, matēšanas pastas netiek iekļauti Direktīvā 2004/42/EK.

Likumdošanā ir paredzēts “pārejas periods” no 2007 gada 1. janvāra līdz 2007 gada 31. decembrim. Šajā laika posmā krāsu materiālu ražotājs un pārdevējs drīkst laizt tirgū jaunajām VOC normām neatbilstošus produktus , kas ražotilīdz 2007 gada 1 janvārim.

Krāsošanas uzņēmumiem VOC neatbilstošu produktu, kas saražoti līdz 2007. gada 1. janvārim, legālas izmantošanas beigu termiņš nav noteikts.


Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem