Norēķinu rekvizīti

08.08.2020 [0]

SIA "SEPTIŅI", Reģ. Nr. LV 40003092384

Jurid. adrese: Zirņu iela 8, Rīga, LV1013

Faktiskā adrese : Zirņu iela 8, Rīga, LV1013

Bankas dati: Swedbanka, HABALV22

konts Nr. LV75 HABA 0551 0031 7056 7