07.23.2024 [0]
Pirms uzsākt darbu ar plastmasas detaļu krāsošanu ir svarīgi identificēt plastmasas tipu un pielietot tam atbolstošus materiālus. Plastmasu tipu apzīmējumi ir atrodami kā marķējums uz detaļu iekšējām virsmām un sastāv no burtu kombinācijām.
 
Plastmasu apzīmējumi:

PP/EPDM polipropilēna -gumijas modifikācija

PUR pliuretāns

ABS akrila butadēna stirols

PA poliamīds

PC polikarbonāts

PVC polivinilhlorīds

PP polipropilēns;

 *PE polietilēns (HDPE) tiek uzskatīts par nepiemērotu krāsošanai!
 *PS polistirols izteikti šķīdinātāju jūtīga plastmasa
 
Svarīgi!
Plastamasas virsmu pareizai attīrīšanai pirms gruntēšanas (īpaši jaunu, negruntētu detaļu) ir izšķiroša nozīme krāsojuma saķerei (adhēzijai). Plastmasu grunts uzklāta uz neattīrītas vai nepareizi attīrītas plastamas virsmas nenodrošina vajadzīgo krāsas saķeri un noturību, kā rezultātā - krāsojuma lobīšanās vai atslāņošanās no plastmasas detaļas.
 
07.23.2024 [1]
Vienkomponetu plastmasas gruntis ir jaunākie NEXA Autocolor produkti šajā grupā. Šīs gruntis atšķiras ar to, tās var pielietot visiem plastmasu veidiem, iepriekš tos neidentificējot. Gunts aerosola iepakojumā ir ērti izmantojama nelielu detaļu gruntēšanai, piem, spoguļu korpusi, līstes. Gruntij aerosolā ir tāds pats sastāvs kā 1 ltr pudelē un papildus pievienots neliels daudzums pigmentētas bāzes, kas uzlabo uzklāšanas kontroli.
 
Pirms grunts uzklāšanas plastasas virsma ir pareizi jāsagatavo!
07.24.2024 [1]
Plastmasu krāsošanas sistēma
 
NEXA AUTOCOLOR plastmasau krāsošanas sistēma piedāvā pilnu produktu klāstu jaunu un atjaunotu plastmasu virsmu apstrādei, kas ir pilnībā savietojami ar sedzošajiem pārklājumiem
 

Pielietojamie materiāli

P273 -1333 Attīrītājs plastmasām

P273 -1050 Anti- statiskais attīrītājs plastmasām

P551 -1700 Popu aizpildītājs plastmasām

P572 -173 Plastmasu grunts A daļa

P572 -212 Plastmasu grunts B daļa

P100 -2020 Fleksiblā piedeva plastmasām (elastificieris)